Ngày 20/12/2015 vừa qua, các học viên của các lớp tại Anh Ngữ Star Edu đã tham gia thi hát các bài hát về Giáng sinh thật hào hứng và sôi nổi khi hòa cùng không khí Giáng Sinh, được Ông già Noel tặng quà.

Vung-tau-english-siec-star-edu-Christmas-5

Vung-tau-english-siec-star-edu-Christmas-6

Vung-tau-english-siec-star-edu-Christmas-7

Vung-tau-english-siec-star-edu-Christmas-1

Vung-tau-english-siec-star-edu-Christmas-2

Vung-tau-english-siec-star-edu-Christmas-3

Vung-tau-english-siec-star-edu-Christmas-4