[carousel]
Vũ Minh Thủy Điểm
Vũ Minh Thủy ĐiểmHọc sinh xuất sắc khoá VII
IELTS: 7.5
Huỳnh Trọng Hiếu
Huỳnh Trọng Hiếu Học viên xuất sắc khoá VI
Điểm Toeic: 890
Trần Huỳnh Bảo Linh
Trần Huỳnh Bảo Linh Học sinh xuất sắc khoá 7
Điểm Toeic: 750
Trần Huỳnh Bảo Linh
Trần Huỳnh Bảo Linh Học sinh xuất sắc khoá 7
Điểm Toeic: 750
[/carousel]