Ngày 24/05/2015, Trung tâm Anh Ngữ Quốc Tế Star Edu đã tổ chức thành công ngày hội vui học tiếng Anh hè cho các em học sinh. Các em được tham gia nhiều trò chơi tiếng Anh vui nhộn và nhận được nhiều quà tặng cũng như học bổng học tiếng Anh từ trung tâm Star Edu.

ngay-hoi-vui-hoc-he-vung-tau-english-star-edu-4

ngay-hoi-vui-hoc-he-vung-tau-english-star-edu-3

ngay-hoi-vui-hoc-he-vung-tau-english-star-edu-2

ngay-hoi-vui-hoc-he-vung-tau-english-star-edu-1

ngay-hoi-vui-hoc-he-vung-tau-english-star-edu-8

ngay-hoi-vui-hoc-he-vung-tau-english-star-edu-7

ngay-hoi-vui-hoc-he-vung-tau-english-star-edu-6

ngay-hoi-vui-hoc-he-vung-tau-english-star-edu-5