Những hình ảnh đầy ấn tượng của ngày hội Halloween tại Anh Ngữ Star Edu.

Vung-tau-english-siec-star-edu---halloween-6

Vung-tau-english-siec-star-edu---halloween-5

Vung-tau-english-siec-star-edu---halloween-4

Vung-tau-english-siec-star-edu---halloween-3

Vung-tau-english-siec-star-edu---halloween-2

Vung-tau-english-siec-star-edu--halloween1