FAQs

Home/FAQs
FAQs2018-11-21T18:20:35+07:00
Khi bắt đầu nhập học bé cần mang sách gì đến2016-02-20T22:24:21+07:00

Khi nhập học chúng tôi sẽ thông báo cụ thể cho phụ huynh biết để chuẩn bị trước

Thời gian làm việc của trung tâm2016-02-20T22:23:29+07:00

Siec Star Edu bắt đầu làm:

+ Sáng: 7h00- 11h30

+ Chiều: 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Go to Top