Siec Star Edu bắt đầu làm:

+ Sáng: 7h00- 11h30

+ Chiều: 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7