Trao phần thưởng cho học viên có thành tích tốt - 01

Trao phần thưởng cho học viên có thành tích tốt – 01