Hoạt động vui chơi bóng rổ với giáo viên nước ngoài tại trung tâm anh ngữ Siec Star Edu Vũng Tàu

Hoạt động vui chơi bóng rổ với giáo viên nước ngoài tại trung tâm anh ngữ Siec Star Edu Vũng Tàu